• Dr Qi GuojunChairman

  • SIMTech
 • Dr Yin Xi Jiang Member

  • Singapore Polytechnic
 • Dr. Huang Zhao HongMember

  • SIMTech
 • Dr. Sanjay Kumar ThakurMember

  • STATS ChipPAC Pte. Ltd.
 • Dr. Fang SNMember